Om webbplatsen

Genom att besöka webbplatsen www.hedmansteater.com accepterar du följande villkor:

Din användning och utforskning av webbplatsen sker på egen risk. Varken Hedmans Teater eller någon annan part som är engagerad i skapande, framställning eller leverans av webbplatsen ansvarar för direkta eller indirekta skador som uppstår som en följd av din tillgång till eller användning av den information eller programvara som görs tillgänglig på webbplatsen.

Copyright

Innehållet på webbplatsen ägs av Hedmans Teater och omfattas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter reserverade. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder. Innehållet på denna webbplats får inte ändras, sändas, återskapas eller kopieras utan föregående skriftligt godkännande från Hedmans Teater. Webbplatsen kan innehålla material som tillhör andra upphovsrättsinnehavare.

Information om cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies,
  • vad dessa cookies används till,
  • hur cookies kan undvikas.

Vad är en cookie och vad används den till?


En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator och finns för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Den används till exempel vid funktioner som kräver att användaren loggar in, registrerar eller beställer något från webbplatsen.

Den andra typen av cookie kallas session cookie. Under tiden besökaren är inne och surfar på en sida lagras den här cookien temporärt i dennes dators cacheminne, exempelvis för att hålla reda på olika val som gjorts i menyer, eller data som skrivits in i formulär. Session cookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

På denna webbplats används session cookies. Du kan göra en inställning i din webbläsare som gör att du får ett meddelande när du tar emot en cookie. På så sätt kan du bestämma om du vill ta emot den eller inte. Observera att om du inte accepterar cookien kan detta innebära att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Lite teknisk information om webbplatsen

Webbplatsen använder javascript. För att webbsidorna ska fungera och visas korrekt krävs att javascript är aktiverat i din webbläsare. Firefox 3.x eller senare rekommenderas som webbläsare, men Internet Explorer, Safari eller Opera fungerar också bra. En skärmupplösning på minst 1024x768 rekommenderas.